Searched refs:var_len (Results 1 - 8 of 8) sorted by relevance

/PHP_TRUNK/main/
H A Dfastcgi.c174 unsigned int var_len; member in struct:_fcgi_hash_bucket
330 static char* fcgi_hash_set(fcgi_hash *h, unsigned int hash_value, char *var, unsigned int var_len, char *val, unsigned int val_len) argument
337 p->var_len == var_len &&
338 memcmp(p->var, var, var_len) == 0) {
360 p->var_len = var_len;
361 p->var = fcgi_hash_strndup(h, var, var_len);
367 static void fcgi_hash_del(fcgi_hash *h, unsigned int hash_value, char *var, unsigned int var_len) argument
374 (*p)->var_len
386 fcgi_hash_get(fcgi_hash *h, unsigned int hash_value, char *var, unsigned int var_len, unsigned int *val_len) argument
1662 fcgi_getenv(fcgi_request *req, const char* var, int var_len) argument
1671 fcgi_quick_getenv(fcgi_request *req, const char* var, int var_len, unsigned int hash_value) argument
1678 fcgi_putenv(fcgi_request *req, char* var, int var_len, char* val) argument
1689 fcgi_quick_putenv(fcgi_request *req, char* var, int var_len, unsigned int hash_value, char* val) argument
[all...]
H A Dfastcgi.h33 #define FCGI_HASH_FUNC(var, var_len) \
34 (UNEXPECTED(var_len < 3) ? var_len : \
36 (((unsigned int)var[var_len-2]) << 4) + \
37 (((unsigned int)var[var_len-1]) << 2) + \
38 var_len)
82 typedef void (*fcgi_apply_func)(char *var, unsigned int var_len, char *val, unsigned int val_len, void *arg);
112 char* fcgi_getenv(fcgi_request *req, const char* var, int var_len);
113 char* fcgi_putenv(fcgi_request *req, char* var, int var_len, char* val);
114 char* fcgi_quick_getenv(fcgi_request *req, const char* var, int var_len, unsigne
[all...]
H A Dphp_variables.c62 size_t var_len, index_len; local
89 var_len = strlen(var_name);
90 var = var_orig = do_alloca(var_len + 1, use_heap);
91 memcpy(var_orig, var_name, var_len + 1);
104 var_len = p - var;
106 if (var_len==0) { /* empty variable name, or variable name with a space in it */
114 var_len == sizeof("GLOBALS")-1 &&
122 index_len = var_len;
136 zend_symtable_str_del(ht, var, var_len);
/PHP_TRUNK/ext/standard/
H A Dfilters.c1279 #define GET_STR_PROP(ht, var, var_len, fldname, persistent) \
1280 php_conv_get_string_prop_ex(ht, &var, &var_len, fldname, sizeof(fldname), persistent)
H A Dbasic_functions.c5371 #define _CHECK_PATH(var, var_len, ini) php_ini_check_path(var, (int)var_len, ini, sizeof(ini))
/PHP_TRUNK/sapi/fpm/fpm/
H A Dfpm_main.c550 static void cgi_php_load_env_var(char *var, unsigned int var_len, char *val, unsigned int val_len, void *arg) /* {{{ */ argument
/PHP_TRUNK/sapi/cgi/
H A Dcgi_main.c603 static void cgi_php_load_env_var(char *var, unsigned int var_len, char *val, unsigned int val_len, void *arg) argument
1512 static void add_request_header(char *var, unsigned int var_len, char *val, unsigned int val_len, void *arg) /* {{{ */ argument
1519 if (var_len > 5 &&
1526 var_len -= 5;
1528 var = str = do_alloca(var_len + 1, use_heap);
1544 } else if (var_len == sizeof("CONTENT_TYPE")-1 &&
1547 } else if (var_len == sizeof("CONTENT_LENGTH")-1 &&
1553 add_assoc_stringl_ex(return_value, var, var_len, val, val_len);
1574 zend_ulong var_len; local
1581 var_len
[all...]
/PHP_TRUNK/ext/mbstring/
H A Dmbstring.c4508 size_t var_len; local
4516 if (zend_parse_parameters(ZEND_NUM_ARGS(), "|ss", &var, &var_len, &enc, &enc_len) == FAILURE) {
4545 string.len = var_len;

Completed in 29 milliseconds