Searched refs:ustr (Results 1 - 5 of 5) sorted by relevance

/PHP_TRUNK/ext/intl/collator/
H A Dcollator_convert.c196 UChar* ustr = NULL; local
202 &ustr, &ustr_len,
210 ZVAL_STRINGL( zstr, (char*)ustr, UBYTES(ustr_len));
212 efree((char *)ustr);
225 UChar* ustr = NULL; local
277 &ustr, &ustr_len,
287 ZVAL_STRINGL( zstr, (char*)ustr, UBYTES(ustr_len));
289 efree((char *)ustr);
291 /* Don't free ustr cause it's set in zstr without copy.
292 * efree( ustr );
[all...]
H A Dcollator_sort.c547 UChar* ustr = NULL; local
582 &ustr, &ustr_len, str, str_len, COLLATOR_ERROR_CODE_P( co ) );
591 efree( ustr );
597 key_len = ucol_getSortKey(co->ucoll, ustr, ustr_len, NULL, 0);
599 efree( ustr );
603 key_len = ucol_getSortKey(co->ucoll, ustr, ustr_len, (uint8_t*)ZSTR_VAL(key_str), key_len);
604 efree( ustr );
/PHP_TRUNK/ext/intl/timezone/
H A Dtimezone_class.cpp291 UnicodeString ustr; local
313 tz->getID(ustr);
315 ustr.getBuffer(), ustr.length(), &uec);
/PHP_TRUNK/ext/intl/transliterator/
H A Dtransliterator_methods.c298 UChar *ustr = NULL, local
380 intl_convert_utf8_to_utf16( &ustr, &ustr_len, str, str_len,
409 memcpy( uresult, ustr, ustr_len * sizeof( UChar ) );
446 if( ustr )
447 efree( ustr );
/PHP_TRUNK/ext/intl/grapheme/
H A Dgrapheme_string.c375 UChar *ustr; local
427 ustr = NULL;
430 intl_convert_utf8_to_utf16(&ustr, &ustr_len, str, str_len, &status);
438 if (ustr) {
439 efree( ustr );
450 ubrk_setText(bi, ustr, ustr_len, &status);
478 if (ustr) {
479 efree(ustr);
491 u8_sub_str = intl_convert_utf16_to_utf8(ustr + sub_str_start_pos, ustr_len - sub_str_start_pos, &status);
493 if (ustr) {
786 UChar *ustr; local
[all...]

Completed in 7 milliseconds