Searched refs:AF_INET (Results 1 - 18 of 18) sorted by relevance

/PHP_TRUNK/ext/sockets/
H A Dsockaddr_conv.c84 /* Sets addr by hostname, or by ip in string form (AF_INET) */
102 if (host_entry->h_addrtype != AF_INET) {
103 php_error_docref(NULL TSRMLS_CC, E_WARNING, "Host lookup failed: Non AF_INET domain returned on AF_INET socket");
113 /* Sets addr by hostname or by ip in string form (AF_INET or AF_INET6,
117 if (php_sock->type == AF_INET) {
121 ss->ss_family = AF_INET;
H A Dmulticast.c471 if (sock->type == AF_INET) {
536 if (sock->type == AF_INET) {
709 inet_ntop(AF_INET, addr, addr_str, sizeof(addr_str));
808 if ((((struct sockaddr*)&cur_req->ifr_addr)->sa_family == AF_INET) &&
838 inet_ntop(AF_INET, addr, addr_str, sizeof(addr_str));
H A Dsockets.c91 #define PF_INET AF_INET
615 REGISTER_LONG_CONSTANT("AF_INET", AF_INET, CONST_CS | CONST_PERSISTENT);
1215 case AF_INET:
1293 case AF_INET:
1342 && arg1 != AF_INET) {
1343 php_error_docref(NULL TSRMLS_CC, E_WARNING, "invalid socket domain [%pd] specified for argument 1, assuming AF_INET", arg1);
1344 arg1 = AF_INET;
1410 case AF_INET: {
1414 php_error_docref(NULL TSRMLS_CC, E_WARNING, "Socket of type AF_INET require
[all...]
H A Dconversions.c552 do_from_zval_err(ctx, "could not resolve address '%s' to get an AF_INET "
567 if (inet_ntop(AF_INET, addr, Z_STRVAL_P(zv), size) == NULL) {
722 case AF_INET:
724 if (ctx->sock->type != AF_INET && ctx->sock->type != AF_INET6) {
733 (*sockaddr_ptr)->sa_family = AF_INET;
781 "AF_INET, AF_INET6 and AF_UNIX");
797 case AF_INET:
/PHP_TRUNK/ext/ftp/
H A Dftp.c781 sin->sin_family = AF_INET;
/PHP_TRUNK/ext/snmp/
H A Dsnmp.c1200 } else if ((*res)->sa_family == AF_INET) {
1207 if ((*res)->sa_family != AF_INET) {
/PHP_TRUNK/sapi/cgi/
H A Dfastcgi.c602 sa.sa_inet.sin_family = AF_INET;
614 if (!hep || hep->h_addrtype != AF_INET || !hep->h_addr_list[0]) {
1182 if (((struct sockaddr *)&sa)->sa_family == AF_INET) {
/PHP_TRUNK/sapi/fpm/fpm/
H A Dfastcgi.c802 if (sa.sa.sa_family == AF_INET && req->fd >= 0 && allowed_clients) {
H A Dfpm_sockets.c80 if (sa->sa_family == AF_INET) {
/PHP_TRUNK/sapi/litespeed/
H A Dlsapilib.c1302 if (((struct sockaddr *)&achPeer)->sa_family == AF_INET )
2231 case AF_INET:
2312 pAddr->sa_family = AF_INET;
2359 if ( pAddr->sa_family == AF_INET )
2471 if (((struct sockaddr *)&achPeer)->sa_family == AF_INET )
/PHP_TRUNK/sapi/phpdbg/
H A Dphpdbg.c717 int fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
737 address.sin_family = AF_INET;
741 } else if (!inet_pton(AF_INET, interface, &address.sin_addr)) {
833 inet_ntop(AF_INET, &address.sin_addr, buffer, sizeof(buffer));
842 inet_ntop(AF_INET, &address.sin_addr, buffer, sizeof(buffer));
/PHP_TRUNK/win32/
H A Dsockets.c37 if(domain != AF_INET) {
51 address.sin_family = AF_INET;
H A Dsendmail.c798 if (inet_pton(AF_INET, ent->h_name, &addr) == 1 || inet_pton(AF_INET6, ent->h_name, &addr6) == 1)
800 if (inet_pton(AF_INET, ent->h_name, &addr) == 1)
832 sock_in.sin_family = AF_INET;
/PHP_TRUNK/ext/standard/
H A Ddns.c62 #define AF_INET 2 /* internetwork: UDP, TCP, etc. */ macro
190 } else if (inet_pton(AF_INET, ip, &addr)) {
191 hp = gethostbyaddr((char *) &addr, sizeof(addr), AF_INET);
202 hp = gethostbyaddr((char *) &addr, sizeof(addr), AF_INET);
H A Dbasic_functions.c3845 int af = AF_INET;
3877 int ret, af = AF_INET;
3905 RETURN_STRINGL(buffer, af == AF_INET ? 4 : 16);
3927 if (addr_len == 0 || inet_pton(AF_INET, addr, &ip) != 1) {
3969 if (inet_ntop(AF_INET, &myaddr, str, sizeof(str))) {
H A Dfile.c245 #elif defined(AF_INET)
246 REGISTER_LONG_CONSTANT("STREAM_PF_INET", AF_INET, CONST_CS|CONST_PERSISTENT);
/PHP_TRUNK/main/
H A Dnetwork.c189 hints.ai_family = AF_INET; /* default to regular inet (see below) */
210 hints.ai_family = ipv6_borked ? AF_INET : AF_UNSPEC;
265 (*sap)->sa_family = AF_INET;
453 case AF_INET:
554 in4->sin_family = AF_INET;
581 case AF_INET:
620 case AF_INET:
825 case AF_INET:
843 if (sa->sa_family == AF_INET) {
960 case AF_INET
[all...]
/PHP_TRUNK/sapi/cli/
H A Dphp_cli_server.c1266 case AF_INET:
1315 case AF_INET:

Completed in 54 milliseconds