Searched defs:var_len (Results 1 - 9 of 9) sorted by relevance

/PHP_5_6/ext/filter/
H A Dfilter.c574 int var_len; local
577 if (zend_parse_parameters(ZEND_NUM_ARGS() TSRMLS_CC, "ls", &arg, &var, &var_len) == FAILURE) {
583 if (array_ptr && HASH_OF(array_ptr) && zend_hash_exists(HASH_OF(array_ptr), var, var_len + 1)) {
744 int var_len; local
746 if (zend_parse_parameters(ZEND_NUM_ARGS() TSRMLS_CC, "ls|lZ", &fetch_from, &var, &var_len, &filter, &filter_args) == FAILURE) {
756 if (!input || !HASH_OF(input) || zend_hash_find(HASH_OF(input), var, var_len + 1, (void **)&tmp) != SUCCESS) {
/PHP_5_6/ext/mbstring/
H A Dmbstring.c4519 int var_len; local
4527 if (zend_parse_parameters(ZEND_NUM_ARGS() TSRMLS_CC, "|ss", &var, &var_len, &enc, &enc_len) == FAILURE) {
4556 string.len = var_len;
/PHP_5_6/main/
H A Dphp_variables.c65 int var_len, index_len; local
92 var_len = strlen(var_name);
93 var = var_orig = do_alloca(var_len + 1, use_heap);
94 memcpy(var_orig, var_name, var_len + 1);
107 var_len = p - var;
109 if (var_len==0) { /* empty variable name, or variable name with a space in it */
117 var_len == sizeof("GLOBALS")-1 &&
125 index_len = var_len;
139 zend_symtable_del(ht, var, var_len + 1);
/PHP_5_6/sapi/apache/
H A Dphp_apache.c438 int var_len, val_len; local
443 if (zend_parse_parameters(ZEND_NUM_ARGS() TSRMLS_CC, "ss|b", &var, &var_len, &val, &val_len, &top) == FAILURE) {
452 ap_table_setn(r->subprocess_env, ap_pstrndup(r->pool, var, var_len), ap_pstrndup(r->pool, val, val_len));
/PHP_5_6/sapi/apache_hooks/
H A Dphp_apache.c1811 int var_len, val_len; local
1816 if (zend_parse_parameters(ZEND_NUM_ARGS() TSRMLS_CC, "ss|b", &var, &var_len, &val, &val_len, &top) == FAILURE) {
1827 ap_table_setn(r->subprocess_env, ap_pstrndup(r->pool, var, var_len), ap_pstrndup(r->pool, val, val_len));
/PHP_5_6/sapi/cgi/
H A Dcgi_main.c620 static void cgi_php_load_env_var(char *var, unsigned int var_len, char *val, unsigned int val_len, void *arg TSRMLS_DC) argument
1532 static void add_request_header(char *var, unsigned int var_len, char *val, unsigned int val_len, void *arg TSRMLS_DC) /* {{{ */ argument
1539 if (var_len > 5 &&
1546 var_len -= 5;
1548 var = str = do_alloca(var_len + 1, use_heap);
1564 } else if (var_len == sizeof("CONTENT_TYPE")-1 &&
1567 } else if (var_len == sizeof("CONTENT_LENGTH")-1 &&
1573 add_assoc_stringl_ex(return_value, var, var_len+1, val, val_len, 1);
1594 unsigned long var_len; local
1601 var_len
[all...]
H A Dfastcgi.c156 unsigned int var_len; member in struct:_fcgi_hash_bucket
258 static char* fcgi_hash_set(fcgi_hash *h, unsigned int hash_value, char *var, unsigned int var_len, char *val, unsigned int val_len) argument
265 p->var_len == var_len &&
266 memcmp(p->var, var, var_len) == 0) {
288 p->var_len = var_len;
289 p->var = fcgi_hash_strndup(h, var, var_len);
295 static void fcgi_hash_del(fcgi_hash *h, unsigned int hash_value, char *var, unsigned int var_len) argument
302 (*p)->var_len
314 fcgi_hash_get(fcgi_hash *h, unsigned int hash_value, char *var, unsigned int var_len, unsigned int *val_len) argument
1468 fcgi_getenv(fcgi_request *req, const char* var, int var_len) argument
1477 fcgi_quick_getenv(fcgi_request *req, const char* var, int var_len, unsigned int hash_value) argument
1484 fcgi_putenv(fcgi_request *req, char* var, int var_len, char* val) argument
1495 fcgi_quick_putenv(fcgi_request *req, char* var, int var_len, unsigned int hash_value, char* val) argument
[all...]
/PHP_5_6/sapi/fpm/fpm/
H A Dfastcgi.c1083 char* fcgi_getenv(fcgi_request *req, const char* var, int var_len) argument
1089 if (zend_hash_find(req->env, (char*)var, var_len+1, (void**)&val) == SUCCESS) {
1095 char* fcgi_putenv(fcgi_request *req, char* var, int var_len, char* val) argument
1099 zend_hash_del(req->env, var, var_len+1);
1104 if (zend_hash_update(req->env, var, var_len+1, &val, sizeof(char*), (void**)&ret) == SUCCESS) {
H A Dfpm_main.c574 uint var_len; local
608 zend_hash_get_current_key_ex(request->env, &var, &var_len, &idx, 0, &pos) == HASH_KEY_IS_STRING &&

Completed in 58 milliseconds