Searched defs:var (Results 1 - 25 of 35) sorted by relevance

12

/PHP_TRUNK/sapi/phpdbg/
H A Dtest.php22 $var = $x + 1; variable
23 $var += 2;
24 $var <<= 3;
32 yield $var;
H A Dphpdbg_win.c25 int var; local
26 return (int)VirtualProtect(addr, size, protection == (PROT_READ | PROT_WRITE) ? PAGE_READWRITE : PAGE_READONLY, &var);
H A Dphpdbg_info.c173 zend_string *var; local
193 ZEND_HASH_FOREACH_STR_KEY_VAL(symtable, var, data) {
194 if (zend_is_auto_global(var) ^ !show_globals) {
195 zend_hash_update(&vars, var, data);
224 ZEND_HASH_FOREACH_STR_KEY_VAL(&vars, var, data) {
227 #define VARIABLEINFO(attrs, msg, ...) phpdbg_writeln("variable", "address=\"%p\" refcount=\"%d\" type=\"%s\" refstatus=\"%s\" name=\"%.*s\" " attrs, "%-18p %-7d %-9s %s$%.*s" msg, data, Z_REFCOUNTED_P(data) ? Z_REFCOUNT_P(data) : 1, zend_zval_type_name(data), isref, ZSTR_LEN(var), ZSTR_VAL(var), ##__VA_ARGS__)
277 phpdbg_writeln("variable", "address=\"%p\" name=\"%s\"", "%p\tn/a\tn/a\t$%s", data, var);
H A Dphpdbg_opcode.c45 zend_string *var = ops->vars[EX_VAR_TO_NUM(op->var)]; local
47 ZSTR_LEN(var) <= 19 ? (int) ZSTR_LEN(var) : 18,
48 ZSTR_VAL(var), ZSTR_LEN(var) <= 19 ? 0 : '+');
52 spprintf(&decode, 0, "@%td", EX_VAR_TO_NUM(op->var) - ops->last_var);
55 spprintf(&decode, 0, "~%td", EX_VAR_TO_NUM(op->var) - ops->last_var);
/PHP_TRUNK/sapi/fpm/fpm/
H A Dfpm_env.c48 char *var = alloca(name_len + 1 + value_len + 1); local
50 memcpy(var, name, name_len);
52 var[name_len] = '=';
54 memcpy(var + name_len + 1, value, value_len);
56 var[name_len + 1 + value_len] = '\0';
58 return putenv(var);
H A Dfpm_main.c550 static void cgi_php_load_env_var(char *var, unsigned int var_len, char *val, unsigned int val_len, void *arg) /* {{{ */ argument
556 if (sapi_module.input_filter(filter_arg, var, &val, strlen(val), &new_val_len)) {
557 php_register_variable_safe(var, val, new_val_len, array_ptr);
975 The env var PATH_TRANSLATED **IS DIFFERENT** than the
1806 /* this is to allow a different env var to be configured
/PHP_TRUNK/main/
H A DSAPI.c981 SAPI_API int sapi_register_input_filter(unsigned int (*input_filter)(int arg, char *var, char **val, size_t val_len, size_t *new_val_len), unsigned int (*input_filter_init)(void)) argument
H A Dfastcgi.c175 char *var; member in struct:_fcgi_hash_bucket
330 static char* fcgi_hash_set(fcgi_hash *h, unsigned int hash_value, char *var, unsigned int var_len, char *val, unsigned int val_len) argument
338 memcmp(p->var, var, var_len) == 0) {
361 p->var = fcgi_hash_strndup(h, var, var_len);
367 static void fcgi_hash_del(fcgi_hash *h, unsigned int hash_value, char *var, unsigned int var_len) argument
375 memcmp((*p)->var, var, var_len) == 0) {
386 static char *fcgi_hash_get(fcgi_hash *h, unsigned int hash_value, char *var, unsigne argument
1662 fcgi_getenv(fcgi_request *req, const char* var, int var_len) argument
1671 fcgi_quick_getenv(fcgi_request *req, const char* var, int var_len, unsigned int hash_value) argument
1678 fcgi_putenv(fcgi_request *req, char* var, int var_len, char* val) argument
1689 fcgi_quick_putenv(fcgi_request *req, char* var, int var_len, unsigned int hash_value, char* val) argument
[all...]
H A Drfc1867.c62 static void safe_php_register_variable(char *var, char *strval, size_t val_len, zval *track_vars_array, zend_bool override_protection);
165 static void safe_php_register_variable(char *var, char *strval, size_t val_len, zval *track_vars_array, zend_bool override_protection) /* {{{ */ argument
167 if (override_protection || !is_protected_variable(var)) {
168 php_register_variable_safe(var, strval, val_len, track_vars_array);
173 static void safe_php_register_variable_ex(char *var, zval *val, zval *track_vars_array, zend_bool override_protection) /* {{{ */ argument
175 if (override_protection || !is_protected_variable(var)) {
176 php_register_variable_ex(var, val, track_vars_array);
187 static void register_http_post_files_variable_ex(char *var, zval *val, zval *http_post_files, zend_bool override_protection) /* {{{ */ argument
189 safe_php_register_variable_ex(var, val, http_post_files, override_protection);
H A Dphp_variables.c40 PHPAPI void php_register_variable(char *var, char *strval, zval *track_vars_array) argument
42 php_register_variable_safe(var, strval, strlen(strval), track_vars_array);
46 PHPAPI void php_register_variable_safe(char *var, char *strval, size_t str_len, zval *track_vars_array) argument
53 php_register_variable_ex(var, &new_entry, track_vars_array);
61 char *var, *var_orig; local
90 var = var_orig = do_alloca(var_len + 1, use_heap);
94 for (p = var; *p; p++) {
104 var_len = p - var;
115 !memcmp(var, "GLOBALS", sizeof("GLOBALS")-1)) {
121 index = var;
244 add_post_var(zval *arr, post_var_data_t *var, zend_bool eof) argument
363 char *res = NULL, *var, *val, *separator = NULL; local
[all...]
/PHP_TRUNK/ext/filter/
H A Dfilter.c81 static unsigned int php_sapi_filter(int arg, char *var, char **val, size_t val_len, size_t *new_val_len);
414 static unsigned int php_sapi_filter(int arg, char *var, char **val, size_t val_len, size_t *new_val_len) /* {{{ */ argument
450 zend_symtable_str_exists(Z_ARRVAL_P(orig_array_ptr), var, strlen(var))) {
457 php_register_variable_ex(var, &raw_var, array_ptr);
473 php_register_variable_ex(var, &new_var, orig_array_ptr);
566 zend_string *var; local
569 if (zend_parse_parameters(ZEND_NUM_ARGS(), "lS", &arg, &var) == FAILURE) {
575 if (array_ptr && HASH_OF(array_ptr) && zend_hash_exists(HASH_OF(array_ptr), var)) {
719 zend_string *var; local
[all...]
/PHP_TRUNK/ext/mbstring/
H A Dmb_gpc.c195 char *var, *val; local
233 var = php_strtok_r(res, info->separator, &strtok_buf);
234 while (var) {
235 val = strchr(var, '=');
237 len_list[n] = php_url_decode(var, val-var);
238 val_list[n] = var;
245 len_list[n] = php_url_decode(var, strlen(var));
246 val_list[n] = var;
[all...]
/PHP_TRUNK/ext/standard/
H A Dtype.c24 /* {{{ proto string gettype(mixed var)
91 /* {{{ proto bool settype(mixed var, string type)
95 zval *var; local
99 if (zend_parse_parameters(ZEND_NUM_ARGS(), "zs", &var, &type, &type_len) == FAILURE) {
103 ZVAL_DEREF(var);
105 convert_to_long(var);
107 convert_to_long(var);
109 convert_to_double(var);
111 convert_to_double(var);
113 convert_to_string(var);
397 zval *var, *callable_name = NULL; local
[all...]
H A Dvar.c210 /* {{{ proto void var_dump(mixed var)
372 /* {{{ proto void debug_zval_dump(mixed var)
572 /* {{{ proto mixed var_export(mixed var [, bool return])
576 zval *var; local
580 if (zend_parse_parameters(ZEND_NUM_ARGS(), "z|b", &var, &return_output) == FAILURE) {
584 php_var_export_ex(var, 1, &buf);
598 static inline zend_long php_add_var_hash(php_serialize_data_t data, zval *var) /* {{{ */ argument
602 zend_bool is_ref = Z_ISREF_P(var);
606 if (!is_ref && Z_TYPE_P(var) != IS_OBJECT) {
611 if (is_ref && Z_TYPE_P(Z_REFVAL_P(var))
[all...]
/PHP_TRUNK/ext/pdo_firebird/
H A Dfirebird_statement.c41 XSQLVAR const *var = &sqlda->sqlvar[i]; local
43 if (var->sqlind) {
44 efree(var->sqlind);
187 XSQLVAR *var = &S->out_sqlda.sqlvar[colno]; local
192 var->sqlind = (void*)ecalloc(1, var->sqllen + 2*sizeof(short));
193 var->sqldata = &((char*)var->sqlind)[sizeof(short)];
195 colname_len = (S->H->fetch_table_names && var->relname_length)
196 ? (var
302 XSQLVAR const *var = &S->out_sqlda.sqlvar[colno]; local
454 XSQLVAR *var; local
476 XSQLVAR *var = &sqlda->sqlvar[i]; local
[all...]
/PHP_TRUNK/Zend/
H A Dzend_variables.c237 ZEND_API size_t zend_print_variable(zval *var) argument
239 return zend_print_zval(var, 0);
/PHP_TRUNK/ext/interbase/
H A Dibase_query.c102 XSQLVAR *var; local
107 var = sqlda->sqlvar;
108 for (i = 0; i < sqlda->sqld; i++, var++) {
109 efree(var->sqldata);
110 if (var->sqlind) {
111 efree(var->sqlind);
223 XSQLVAR *var = &sqlda->sqlvar[i]; local
225 if ((var->sqltype & ~1) == SQL_ARRAY) {
229 if (isc_array_lookup_bounds(IB_STATUS, &link, &trans, var->relname,
230 var
645 XSQLVAR *var = &sqlda->sqlvar[i]; local
813 XSQLVAR *var = &sqlda->sqlvar[i]; local
1505 XSQLVAR *var = &ib_result->out_sqlda->sqlvar[i]; local
1909 _php_ibase_field_info(zval *return_value, XSQLVAR *var) argument
[all...]
/PHP_TRUNK/sapi/cgi/
H A Dcgi_main.c603 static void cgi_php_load_env_var(char *var, unsigned int var_len, char *val, unsigned int val_len, void *arg) argument
609 if (sapi_module.input_filter(filter_arg, var, &val, strlen(val), &new_val_len)) {
610 php_register_variable_safe(var, val, new_val_len, array_ptr);
1072 The env var PATH_TRANSLATED **IS DIFFERENT** than the
1512 static void add_request_header(char *var, unsigned int var_len, char *val, unsigned int val_len, void *arg) /* {{{ */ argument
1520 var[0] == 'H' &&
1521 var[1] == 'T' &&
1522 var[2] == 'T' &&
1523 var[3] == 'P' &&
1524 var[
1572 char **env, *p, *q, *var, *val, *t = buf; local
[all...]
/PHP_TRUNK/ext/phar/
H A Dphar.c504 # define PHAR_GET_32(buffer, var) \
505 var = ((((unsigned char*)(buffer))[3]) << 24) \
510 # define PHAR_GET_16(buffer, var) \
511 var = ((((unsigned char*)(buffer))[1]) << 8) \
515 # define PHAR_GET_32(buffer, var) \
516 memcpy(&var, buffer, sizeof(var)); \
518 # define PHAR_GET_16(buffer, var) \
519 var = *(php_uint16*)(buffer); \
522 #define PHAR_ZIP_16(var) ((php_uint1
2413 phar_set_32(char *buffer, int var) argument
[all...]
/PHP_TRUNK/ext/opcache/Optimizer/
H A Doptimize_temp_vars_5.c67 start_of_T[VAR_NUM(ZEND_RESULT(opline).var) - offset] = opline;
80 currT = VAR_NUM(ZEND_OP1(opline).var) - offset;
83 int var; local
85 var = max;
86 while (var >= 0 && !taken_T[var]) {
87 var--;
89 max = MAX(max, var + num);
90 var = var
[all...]
H A Dpass1_5.c73 uint32_t tv = ZEND_RESULT(opline).var; /* temporary variable */
110 uint32_t tv = ZEND_RESULT(opline).var; /* temporary variable */
149 uint32_t tv = ZEND_RESULT(opline).var; /* temporary variable */
184 if (ZEND_RESULT(opline).var != ZEND_RESULT(next_op).var) {
255 uint32_t tv = ZEND_RESULT(opline).var;
270 uint32_t tv = ZEND_RESULT(opline).var;
316 ZEND_RESULT((opline - 1)).var == ZEND_OP1(opline).var) {
322 uint32_t tv = ZEND_RESULT(opline).var;
660 int var = opline->result.var; local
[all...]
H A Dzend_optimizer.c83 opline->op1.var += sizeof(zval);
86 opline->op2.var += sizeof(zval);
89 opline->result.var += sizeof(zval);
298 uint32_t var,
305 ZEND_OP1(opline).var == var) {
365 ZEND_OP1(m).var == var) {
405 ZEND_OP2(opline).var == var) {
295 zend_optimizer_replace_by_const(zend_op_array *op_array, zend_op *opline, zend_uchar type, uint32_t var, zval *val) argument
[all...]
/PHP_TRUNK/ext/wddx/
H A Dwddx.c58 #define EL_VAR "var"
107 ZEND_ARG_INFO(0, var)
388 static void php_wddx_serialize_string(wddx_packet *packet, zval *var) argument
392 if (Z_STRLEN_P(var) > 0) {
394 (unsigned char *) Z_STRVAL_P(var), Z_STRLEN_P(var), 0, ENT_QUOTES, NULL);
406 static void php_wddx_serialize_number(wddx_packet *packet, zval *var) argument
409 zend_string *str = zval_get_string(var);
419 static void php_wddx_serialize_boolean(wddx_packet *packet, zval *var) argument
421 php_wddx_add_chunk(packet, Z_TYPE_P(var)
585 php_wddx_serialize_var(wddx_packet *packet, zval *var, zend_string *name) argument
1073 zval *var; local
[all...]
/PHP_TRUNK/ext/oci8/
H A Doci8_interface.c47 /* {{{ proto bool oci_define_by_name(resource stmt, string name, mixed &var [, int type])
52 zval *stmt, *var; local
60 if (zend_parse_parameters(ZEND_NUM_ARGS(), "rsz/|l", &stmt, &name, &name_len, &var, &type) == FAILURE) {
96 define->zval = var;
102 /* {{{ proto bool oci_bind_by_name(resource stmt, string name, mixed &var [, int maxlength [, int type]])
132 /* {{{ proto bool oci_bind_array_by_name(resource stmt, string name, array &var, int max_table_length [, int max_item_length [, int type ]])
1022 /* {{{ proto bool oci_lob_write_temporary(string var [, int lob_type])
H A Doci8_statement.c1087 int php_oci_bind_by_name(php_oci_statement *statement, char *name, int name_len, zval *var, zend_long maxlength, ub2 type) argument
1106 if (Z_TYPE_P(var) != IS_OBJECT || (tmp = zend_hash_str_find(Z_OBJPROP_P(var), "collection", sizeof("collection")-1)) == NULL) {
1128 if (Z_TYPE_P(var) != IS_OBJECT || (tmp = zend_hash_str_find(Z_OBJPROP_P(var), "descriptor", sizeof("descriptor")-1)) == NULL) {
1147 if (Z_TYPE_P(var) == IS_RESOURCE || Z_TYPE_P(var) == IS_OBJECT) {
1151 convert_to_long(var);
1152 bind_data = (ub4 *)&Z_LVAL_P(var);
1162 if (Z_TYPE_P(var)
1555 php_oci_bind_array_by_name(php_oci_statement *statement, char *name, int name_len, zval *var, zend_long max_table_length, zend_long maxlength, zend_long type) argument
1671 php_oci_bind_array_helper_string(zval *var, zend_long max_table_length, zend_long maxlength) argument
1743 php_oci_bind_array_helper_number(zval *var, zend_long max_table_length) argument
1782 php_oci_bind_array_helper_double(zval *var, zend_long max_table_length) argument
1821 php_oci_bind_array_helper_date(zval *var, zend_long max_table_length, php_oci_connection *connection) argument
[all...]

Completed in 35 milliseconds

12